Zásady ochrany osobních údajů

Se všemi osobními údaji, které poskytnou zákazníci a široká veřejnost např. prostřednictvím vlastních webových stránek www.kttp.cz se zachází následujícím způsobem:

  • Identifikační údaje správce údajů: KTTP s.r.o., Na Březince 1513/14, 150 00 - Praha 5 (IČO: 26746131)
  • Společnost KTTP s.r.o. shromažďuje informace o počítačovém hardware a software návštěvníků svých webových stránek. Tyto informace mohou obsahovat: IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, název domény, čas připojení a odkazující adresy na webové stránky. Tyto informace se používají pro provoz servisu, udržování kvality servisu, k opatření všeobecných statistik týkajících se používání stránek, pomáhají vytvořit a vydat obsah pro návštěvníky stránek nejdůležitější a dovolují jim připojit se do oblasti omezených přístupů stránek společnosti.
  • Společnost KTTP s.r.o. rovněž shromažďuje informace o stránkách, které zákazník na webových stránkách navštěvuje. Tato data o návštěvnosti jsou identifikována pouze pomocí jedinečného ID čísla, a nejsou nikdy spojena s osobními informacemi. Pokud někdo stránku navštíví, je na jeho počítač umístěna cookie (pokud zákazník cookies přijímá) nebo je cookie načtena, pokud zákazník stránku někdy předtím navštívil. Jednou z funkcí cookies je pomáhat ve sbírání statistik o návštěvě stránek popsaných výše. Bližší informace o cookies.
  • Společnost KTTP s.r.o. shromažďuje a pro své vlastní potřeby uchovává poskytnuté osobní údaje pouze za účelem obdržení zpětných vyžádaných informací. Mezi shromažďované osobní údaje jméno a příjmení, e-mailová adresa, místo, tedy informace, které společnosti návštěvník stránek dobrovolně sdělí z důvodu poptávky po nabízených produktech či službách
  • Společnost KTTP s.r.o. považuje uchovávané osobní údaje za důvěrné, její politikou je nepředávat žádné osobní údaje shromažďované prostřednictvím Internetu třetím osobám. Společnost KTTP s.r.o. může osobní údaje sdělit pouze v případě, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že je takováto akce nezbytná z níže uvedených důvodů: (a) jednání v rámci nařízení zákona nebo dodržení právního procesu vedeného proti společnosti KTTP s.r.o.; (b) ochrana a obhajoba práv nebo vlastnictví společnostiKTTP s.r.o. (c) jednání v kritických situacích na ochranu osobní bezpečnosti pracovníků nebo zástupců společnosti KTTP s.r.o. nebo zástupců veřejnosti.
  • Cílem společnosti KTTP s.r.o. je zabezpečení a ochrana získaných osobních údajů. Jsou používány různé zabezpečovací technologie a postupy, které pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zjištěním. Osobní údaje, které spol. KTTP s.r.o. získá, jsou uloženy na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných zařízeních. Spol. KTTP s.r.o. neprodává, nepronajímá ani nepředává osobní údaje jiným organizacím.
  • Máte-li dotazy k výše uvedeným informacím, či přejete si uplatnit Vaše práva Subjektu údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu.

Kontaktujte nás

KTTP s.r.o.
Na Březince 1513/14
150 00 PRAHA 5

Provozovna:
Donská 1554/12
101 00 Praha 10

tel.: +420 222 515 554
fax.: +420 222 515 561
GSM: + 420 602 355 289

info@kttp.cz